fa
Close
بیانیۀ مشترک دفتر نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای یمن (OSESGY) و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در رابطه با نتایج نشست سوم تبادل زندانیان

بیانیۀ مشترک دفتر نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای یمن (OSESGY) و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در رابطه با نتایج نشست سوم تبادل زندانیان

نمایندگان طرف‌های درگیر در یمن بر سر یک طرح دقیق برای تکمیل اولین عملیات رسمی بزرگ‌مقیاس برای تبادل اسرا از زمان آغاز درگیری ...