ژنو (کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ)- کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ امروز یک ویدئو به سبک تیزر تبلیغاتی منتشر کرد که هزینۀ انسانی بسیار بالای نادیده گرفتن کنوانسیون های ژنو را به تصویر می کشد و هدف از آن آگاهی رسانی نسبت به حقوق بین المللی بشردوستانه است. این فیلم 60 ثانیه ای به نام «پیروزی به هر وسیله»، که در آن تصاویری واقعی از درگیریهای سراسر جهان به کار گرفته شده است، تماشاگر را با خود به سفر از رؤیایی آرمانشهری به کابوسی از وضعیت بشردوستانه می برد. این تیزرِ تبلیغاتی، تأثیرگذارترین در نوع خود است که کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تا به حال منتشر کرده است.

آقای پیتر مائورر، ریاست کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ گفت: «بمباران بیمارستان ها، آوارگی گستردۀ غیرنظامیان و هراس از خشونت جنسی در زمان جنگ، همه کمابیش به مسائلی پیش پا افتاده بدل شده اند. با این که آلام انسانی در زمان درگیری موضوع جدیدی نیست، ولی ما همگی در واکنش نسبت به آن ناکام مانده ایم. کشورها، ارتشها و گروههای مسلح زیادی نیستند که به ارزشهای بنیادین انسانی مندرج در کنوانسیونهای ژنو احترام می گذارند و آن را رعایت می کنند. در نهایت، وقتی که حقوق بین المللی بشردوستانه نقض می شود این همۀ ما هستیم که بهای آن را می پردازیم.»

در شروع صدای شاد گوینده و موسیقی هیجان آور، یک رؤیای آرمانشهری را در این تبلیغ ترسیم می کند، با تصاویری از مردمی ایمن و کامیاب. صدای گوینده کم کم تهدیدآمیزتر و تصاویر تیره تر می شوند. تماشاگر به تدریج تصاویری را از موارد نقض حقوق بین المللی بشردوستانه می بیند؛ تصاویری از بمباران مدارس و بیمارستانها، بدرفتاری با زندانیان، و استفاده از سلاحهای شیمیایی. فیلم با صحنه هایی از ویرانی و خرابی به پایان می رسد، چیزی که نتیجۀ نگاه «پیروزی به هر وسیله» به جنگ است.

هلن دورهام، مدیر واحد حقوق و سیاست بین الملل در کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ می گوید: «کنوانسیونهای ژنو بر اساس اصولی بنا شده اند که محدودیت هایی بر جنگها اعمال می کنند؛ این محدودیت ها امروز نیز همچون گذشته الزامی هستند. تمام دولتهای جهان کنوانسیونهای ژنو را امضا کرده اند، که بر اساس آن حمله به تأسیسات درمانی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان ممنوع شده است. آنها که قدرت جلوگیری از این اعمال را دارند وظیفۀ قانونی برای انجام چنین اقدامی را نیز دارند. کنوانسیونهای ژنو کمک می کنند تا انسانیتمان را در زمان درگیری حفظ کنیم. اگر انسانیت خود را از دست بدهیم، دیگر چه برایمان باقی می ماند؟»

این فیلم تماشاگر را دعوت می کند تا به وب سایت therulesofwar.org سربزند تا مطالب بیشتری در رابطه با کنوانسیونها بیاموزد. این تیزرِ تبلیغی، که با همکاری آژانس جهانی بازاریابی و فناوری DigitasLBi و آژانس جذب مشتری Kitcatt Nohr تهیه شده است، در فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی نیز منتشر خواهد شد.

یادداشت برای ویراستاران: کنوانسیونهای ژنو، مجموعه ای از قواعد که در 1949 تدوین شد تا از مردم سراسر جهان در برابر قساوت های جنگی حمایت و حفاظت کند، به تصویب تمامی 196 کشور جهان رسیده و در نتیجه همۀ آنها را ملزم به اجرا می کند.