کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ پس از چندین روز درگیری شدید نگران شرایط موجود در شهر تعز است. الکساندر فِت، ریاست نمایندگی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در یمن گفت: «شلیک تک تیراندازها و بمباران کور شهر، غیرنظامیان را به دام انداخته است. اجساد در خیابانهای شهر افتاده اند و مردم نمی توانند نیازهای اصلی خود را برآورده نمایند. شرایط موجود بسیار دشوار است.»

درگیری های اخیر که خود شرایط دشوار زندگیِ روز به روزِ مردم، مثل آزادی تردد و دسترسی به غذا و آب، را دشوارتر کرده است، بر درد و رنج مردم افزوده است.

آقای فت گفت: « اکنون بیش از یک سال است که تعز با دنیای بیرون ارتباطی ندارد، و در طول این مدت در بخش هایی از این استان مردم به برق و آب دسترسی نداشته اند.»

گزارش شده که بیمارستان های اصلی تعز به طور تقریبی 200 مجروح را در 72 ساعت گذشته پذیرفته اند. بسیاری از بیماران در اثر انفجار آسیب دیده اند و بسیاری دیگر ناچار به قطع عضو شده اند.

در زمانی که آلام بشری در تعز به اوج خود رسیده است، کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ از تمامی طرفهای درگیر می خواهد تا حرمت و کرامت جان انسانها را در محترم دارند. این سازمان همچنین از تمامی طرفهای درگیر در تعز می خواهد تا با حسن نیت، مسئولیت خود را برای جمع آوری اجساد و مجروحان و حفاظت از مدارس، بیمارستان ها و مناطق مسکونی ایفا کنند.