ژنو/ آبوجا (کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ) – دومین کارمند درمانی کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ که در نیجریه گروگان گرفته شده بود به قتل رسید.

بی نهایت ناراحت کننده است که باید این جمله را بنویسیم.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ اطلاعاتی را دریافت کرده است که نشان می دهد حوا محمد لیمان به دست گروگان گیرانش در یک اقدام ظالمانه و پست کشته شده است.

حوا دومین کارمند درمانی ربوده شده در نیجریه است که در یک ماه گذشته کشته می شود.

پاتریشیا دانزی، مدیر منطقه ای کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ برای آفریقا گفت: «خبر مرگ حوا قلب ما را شکسته است. ما درخواست گذشت و پایان دادن به چنین کشتار بی معنی را کرده بودیم. چطور ممکن است که دو کارمند درمانی زن یکی بعد از دیگری کشته شوند؟ هیچ چیز نمی تواند این کار را توجیه کند.»

حوای 24 ساله که در سن کم یک قابله شده بود سرشار از زندگی بود. افرادی که او را می شناختند او را زنی خونگرم، پویا، و پرشور توصیف می کنند که با دوستان و خانواده اش بسیار صمیمی بود. او حقیقتاً به کارش، که کمک کردن به زنان آسیب پذیر در محلۀ خانوادگی اش بود متعهد بود.

حوا در حمله ای در شمال شرقی ران در اول مارس، به همراه سیفوره حسینی احمد خسرا و آلیس لوکشا ربوده شد. سیفوره به عمد در 25 شهریور کشته شد در حالی که آلیس، به همراه لی شریبو، دانش آموز 15 ساله ای که در حادثه ای مجزا در فوریه توسط این گروه روبوده شد، کماکان در اسارت به سر می برد. حوا و سیفوره در مرکز مراقبت درمانی کار می کردند که تحت حمایت کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ بود؛ آلیس در مرکزی کار می کرد که توسط یونیسف حمایت می شد.

کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ تلاشهای پایدار و متعهدانه ای از جمله درخواست گذشت لحظه آخری در روز شنبه را جهت تضمین آزادی این سه کارمند مراقبت درمانی از شاخۀ آفریقای غربی داعش انجام داد که به آن پاسخی داده نشد.

دانزی اظهار داشت: «مرگ حوا و سیفوره نه تنها حادثه ای غم انگیز برای خانوادۀ آنها است، بلکه برای هزاران نفر در ران و دیگر مناطق متأثر از مخاصمات در شمال شرقی نیجریه نیز که دسترسی به مراقبت درمانی یک چالش باقی می ماند حس خواهد شد.»