(ژنو)- یک هفته پس از گردهمایی رهبران جهان به منظور بحث بر سر چالشهای پیش رو برای بازسازی سوریه، اعداد و آمار جدیدی که توسط کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ اعلام شده بیانگر واقعیتی صریح و بی پرده از استمرار آلام غیرنظامیان است.

در تحقیق جدیدی که در پی گزارش منتشر شده در 2017 تحت عنوان «من شاهد مرگ شهر خود بودم» اجرا شد، اثر جنگ در شهرها و شهرکهای سوریه و عراق نشان داده شده است.

• حملات شهری هشت بار بیشتر از نبردهای مستمر و جنگ در دیگر مناطق عامل تلفات در میان غیرنظامیان در چهار استان در عراق و سوریه بوده اند (مارس 2017 تا ژوئیۀ 2018).
• جنگ در شهرهای این چهار استان بین مارس 2017 و ژوئیه 2018 منجر به تلفات حدود 6،485 غیرنظامی شده است، که بر مبنای بهترین تخمینها و آنالیز نقطه تغییر (change-point analysis) بالغ بر 78% از مرگ و میر غیرنظامیان را شامل می شود.

اعداد به روز رسانی شده نتایج گزارش سال قبل را تأکید می کنند که در آن شهرهای یمن، عراق و سوریه به عنوان اصلی ترین و خونبارترین مناطق جنگی جهان معرفی شده اند. حملات در شهرها عامل ویرانی بوده و به سرعت منجر به افزایش فوری میزان تلفات می شود. این امر هم به دلیل خود جنگ و هم به دلیل آثار مرکب جنگ است.

ریاست کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در سخنرانی خود خطاب به نشست عالی مجمع عمومی سازمان ملل گفت:

«نتیجۀ بازدیدهای اخیر من از منطقه تأکیدی بود بر شدت بالای آلام ناشی از حملات نامتناسب و هدف گیری غیرنظامیان و خدمات غیرنظامی مانند آمبولانسها، ایستگاههای آبرسانی و بازارها. نبردهای تلافی جویانه بدون توجه به پیامدهایی که برای غیرنظامیان دارند، همچنان در جریان هستند. بدین ترتیب، بذر افراطی گری و تلافی جویی برای سالهای آتی پاشیده می شود.»

«در حالیکه جامعۀ بین الملل باید پاسخگوی پرسشهای مشکلی باشد که در رابطه با بازسازی درازمدت سوریه و شرایط سیاسی مربوط به آن مطرح می شوند، سازمانهای بشردوست کماکان باید به نیازهای مردم و خواستۀ آنان برای داشتن یک زندگی کرامتمندانه پاسخ گویند.»

یادداشتی در رابطه با روش شناسی: این یافته ها بر اساس اطلاعات موجود و یک تحلیل کمی از رویه های حاکم بر میدان کارزار در چهار استان در سوریه (دیرالزور و ریف دمشق، شامل خود شهر دمشق) و عراق (نینوا و انبار) به روز رسانی شده اند. این اطلاعات مربوط است به بازۀ زمانی بین مارس 2017 و ژوئیه 2018.