بیانیۀ آقای فابریزیو کاربونی، مدیر منطقه خاور دور و نزدیک در کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، در رابطه با توافق حاصله برای آزادی و انتقال زندانیان مرتبط با درگیری در یمن

ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ)- کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ امیدوار و معتقد است که برنامه آزادی زندانیان در یمن موجب آرامش خاطر هزاران خانواده ای شود که به دلیل درگیری تماس خود را با عزیزانشان از دست داده و از آنها جدا شده‌اند.

آخرین نشست کمیتۀ نظارتی در امان، اردن فرصتی بود برای بحث بیشتر بر سر فهرست‌های مبادله شده از زندانیان. امیدواریم این فرایند در روزهای آتی پیشرفت داشته باشد. در همین حال، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ دست به آماده‌سازی‌هایی جدی زده است. ما بر تعداد کارکنان خود در یمن افزوده‌ایم، و 15 کارمند خارجی خود را برای کمک به عملیات به آنجا فرستاده‌ایم. همچنین در حال بازسازی محل‌های جمع‌شدن زندانیان قبل از انتقال آنان به فرودگاه هستیم. در همراهی با جمعیت هلال احمر یمن در حال آماده‌سازی برای تأمین کمک‌های درمانی برای زندانیان نیازمند هستیم. در ضمن، در حال آماده کردن دو هواپیما هر یک با ظرفیت 200 نفر هستیم تا زندانیان را بین صنعا و سیئون جابجا کنند.

در حالیکه این آماده‌سازی‌ها برای موفقیت عملیات خیلی مهم هستند، اما تا وقتی که طرف‌های درگیر فهرست زندانیان خود را نهایی و تکمیل نکنند، تلاشی بیهوده خواهند بود. ما از مشکلات موجود در راه مذاکره در بحبوحۀ یک درگیری که برای بیش از چهار سال به طول انجامیده و منجر به مفقود شدن هزاران نفر شده است آگاهیم، اما تنها امید موجود برای اجرای این عملیات، تلاش مستمر طرف‌های درگیر در این راستاست.

اکنون برهه‌ای سرنوشت‌ساز برای مردم یمن است. باید از این فرصت برای برداشتن گام‌هایی مثبت برای دستیابی به صلح و کمک به خانواده‌هایی که از جدایی عزیزان در رنجند، کمال استفاده را برد. ما نباید اجازه دهیم این فرصت از دست برود.