در تاریخ 26 دی ماه 1397، نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در نجف و مدیریت پدافند مدنی عراق یک بازدید میدانی از منطقه الروهبا داشتند تا برای مشخص کردن مناطقی که کماکان از سال 2003 آلوده به بقایای بمب خوشه‌ای هستند علائم خطر نصب کنند.

در طول ماه گذشته، فرمانداری نجف شاهد دو حادثه بود که غیرنظامیان (شامل کودکان) هنگامی که مهمات منفجر نشده‌ای را که پس از بارندگی های سنگین دوباره از زیر خاک ظاهر شده بودند از زمین برداشته و در این حین کشته یا زخمی شدند. منطقه الروهبا در دشت‌های نزدیک نجف قرار گرفته و در جریان جنگ در سالهای 1991 و 2003 به دلیل وجود منطقه نظامی شاهد بمباران‌های سنگین بوده است.

تیم کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ منطقۀ آلوده را به همراه ادارۀ مهمات منفجره پدافند مدنی بررسی و علائم خطر را در اطراف منطقۀ آلوده، که به یکی از حرم‌ها نیز نزدیک است و لذا زوار بسیاری برای زیارت به آنجا می روند نصب کردند. آنها همچنین با جمعیت محلی متأثر نیز که از سال 1991 تا کنون 25 قربانی، هم مجروح و هم کشته، در این خصوص در میانشان داشته‌اند ملاقات کردند.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از مرکز توانبخشی جسمی در نجف نیز حمایت می‌کند و قربانیان برای نصب اندام مصنوعی به این مرکز ارجاع داده شده‌اند.