کویت (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ)- کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ امروز به عنوان یک میانجی بی‌طرف بازگشت ایمن هفت تبعۀ بیمار و زخمی یمن را از عربستان سعودی به یمن تسهیل نمود. این انتقال به دنبال بازگشت دیروز یک تبعۀ عربستان سعودی از صنعا به ریاض انجام شد.

تیم کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از ریاض به شهر خمیس مشیط در استان عسیر عربستان سعودی پرواز کرد تا با اتباع یمنی ملاقات کند. دکتر تیم اقدام به بررسی شرایط سلامتی و نیازهای این هفت فرد یمنی نمود. این اشخاص سپس به وسیلۀ هواپیمای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از خمیس مشیط به صنعا پرواز کردند.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در هیچ یک از مذاکرات پیش از این آزادسازی دخیل نبوده است. یحیی علیبی رئیس نمایندگی منطقه‌ای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در کویت اظهارداشت: «نقش ما بر تسهیل آزادی و انتقال متمرکز بوده است. ما از اینکه این افراد به زودی در خانه خواهند بود خرسندیم.»

نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در عربستان سعودی با همکاری با مسئولین فرماندهی نیروهای مشترک و هلال احمر عربستان سعودی از انجام موفقیت آمیز این عملیات بشردوستانه اطمینان حاصل نمود.

به گفتۀ علیبی: «ما همچنان آماده هستیم که به عنوان یک میانجی بی‌طرف ایفای نقش کنیم تا هزاران نفر دیگر را که متأثر از این مخاصمه هستند به آغوش خانواده‌ها‌یشان بازگردانیم.»