بیانیۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ،
13 بهمن 1397 (2 فوریه 2019)، کاراکاس، ژنو

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای سال‌های بسیار، با تمرکز بر برآوردن نیازهای بشردوستانه در ونزوئلا کار کرده است. ما در صحنه، نزدیک به مردم ونزوئلا حضور داریم و به طور مستقل و در حمایت از صلیب سرخ ونزوئلا کار می‌کنیم.

وضعیت فعلی بشردوستانه در ونزوئلا و تحولات اخیر، محیطی به شدت سیاسی ایجاد کرده که شرایط را برای کار سازمان‌های بشردوستانه پرچالش کرده است.

در این شرایط، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تأکید می‌کند که برآوردن ضروری‌ترین نیازهای مردم ونزوئلا اولویت این سازمان باقی می‌ماند. تعهد ما به تداوم افزایش پاسخ بشردوستانه‌مان بوده و در این راستا اصول بی‌طرفی و استقلال‌مان را قویاً دنبال خواهیم نمود.

همانطور که از تجربۀ کار در مناطق متفاوت و شدیداً پیچیده می‌دانیم، موضع بی‌طرفی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ کارآمد بوده و تیم‌های ما در میدان را قادر خواهد ساخت که به جمعیت متأثر دسترسی داشته و به نیازهای آنان پاسخ دهند، ضمن آن که به تمامی ذینفعان یادآوری می‌کند که این کار، اولویت ما است.

نگرانی‌های ما صرفاً بشردوستانه است، و فارغ از برنامه‌های سیاسی، هدف اصلی ما پاسخ به ضروری‌ترین نیازهای مردم بوده و خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های ما در ونزوئلا اینجا کلیک کنید.