جوبا| ژنو ( کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ)- کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آزادی 15 بازداشتی مرتبط با مخاصمات در سودان جنوبی را تسهیل نمود.

این عملیات، دومین آزادی زندانیان پس از امضای جدیدترین توافقنامۀ صلح در جمهوری سودان جنوبی (تاریخ سپتامبر سال گذشته) است که تحت نظارت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ انجام می‌شود.

جمیز رینولدز، رئیس نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در سودان جنوبی اظهار داشت: « نقش ما در این آزادسازی نخست اطمینان از خواست داوطلبانۀ بازداشت‌شدگان برای تحویل به طرف مقابل و سپس فراهم آوردن امکان در میان گذاشتن دغدغه‌های بازداشتی‌ها به صورتی محرمانه بود. سپس ما بازداشت‌شدگان را به سلامت و بنا به خواست خودشان و موافقت طرفین به جوبا انتقال دادیم.»

در هنگام آزادسازی بازداشت شدگان، یکی از کارکنان کادر پزشکی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در محل حاضر بود تا از سلامت بازداشت‌شدگان و امکان سفر ایشان اطمینان حاصل نماید. همچنین سه هواپیمای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در فرایند این آزادسازی مورد استفاده قرار گرفتند.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ هیچ نقشی در مذاکرات پیش از این آزادسازی نداشته و مشارکت این سازمان در آزادسازی این بازداشت‌شدگان بنا به تقاضای ویژۀ طرفین مخاصمه صورت گرفته است.

به گفتۀ آقای رینولدز: «ما خدمات خود را به تمام طرفین مخاصمه پیشنهاد داده و آمادگی خود را برای حضور به عنوان یک تسهیل‌کنندۀ بی‌طرف برای آزادسازی این بازداشتی‌ها تایید کردیم.»

در فصل دوم توافقنامۀ ترک مخاصمه، حمایت از غیرنظامیان و دسترسی بشردوستانه که میان طرفین درگیری سودان جنوبی درسال 2017 به امضا رسیده، نام کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان تسهیل‌کنندۀ بی‌طرف برای آزادسازی بازداشتی‌ها و ناظر به فرایند آزادسازی ذکر شده است.

علاوه بر آزادسازی که این هفته انجام شد، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ عملیات آزادسازی مختلفی را در سال گذشته تسهیل کرده که شامل آزادی 16 بازداشتی دیگر در ماه اکتبر سال گذشته میلادی می‌شود.

‌علاوه بر این، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به طور منظم اقدام به ملاقات با بازداشتی‌ها در محل‌های نگهداری آن‌ها کرده تا به بررسی اوضاع و نحوۀ رفتار با ایشان بپردازد. این سازمان به شکلی کاملاً محرمانه و تنها با اطلاع مسئولین مرتبط با بازداشتی‌ها اقدام به گفتگو دربارۀ نگرانی‌هایش در رابطه با شرایط بازداشتی‌ها و نوع رفتار با آن‌ها می‌کند.