«با اقدام امروز خود به فردا شکل دهیم».
بهبود زندگی کسانی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه، بلایای طبیعی و دیگر شرایط اضطراری هستند، هدف اصلی از برگزاری سی‌وسومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر است. هدف از برگزاری این کنفرانس، اثربخشی بر دستورکار بشردوستانه در سراسر جهان و بررسی چالش‌های جاری و آتی برای افراد و جوامع محلی تحت تأثیر و آسیب‌پذیری‌های آنان است. سی‌وسومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در دسامبر 2019 در مرکز کنفرانس‌های بین‌المللی ژنو (CICG) برگزار خواهد شد.

چه مواردی در دستورجلسه گنجانده شده‌اند؟

در این دوره از کنفرانس بین‌المللی به شرکت‌کنندگان فرصت داده خواهد شد تا هم در نشست‌های رسمی، یعنی نشست تمام اعضای کمیسیون‌ها و بیانیه‌های رسمی و هم در نشست‌های غیررسمی، مانند رویدادهای جانبی، نشست‌های دهکدۀ بشردوستانه و ایجاد شبکۀ ارتباطی، مسائل اصلی کنفرانس را به بحث و بررسی گذارند. همچنین شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت تا در یک گشت بشردوستانه در شهر ژنو با تاریخچۀ صلیب سرخ و هلال احمر آشنا شوند.

تِم‌های کنفرانس چه هستند؟

هر روز از این کنفرانس سه روزه، به بررسی یک تِم خاص اختصاص خواهد یافت: «حقوق بین‌المللی بشردوستانه»، «آسیب‌پذیری‌های متغیر» (با عناوین فرعی مهمی مانند درمان و بهداشت روانی، تغییرات اقلیمی، دگرگونی دیجیتالی، مهاجرت و آوارگی و چالش‌های شهری) و «اعتماد به اقدام بشردوستانه».

1- حقوق بین‌المللی بشردوستانه: حمایت و حفاظت از مردم در مخاصمات مسلحانه

در سال‌های اخیر شاهد موارد متعدد نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه بوده‌ایم، به نحوی که ظرفیت این مجموعه قوانین برای حمایت از قربانیان زیر سؤال رفته است. با این حال حقوق بین‌المللی بشردوستانه کماکان بر رفتار طرف‌های درگیر در زمان مخاصمات مسلحانه نظارت کرده، از قربانیان حمایت و روش‌های هدایت مخاصمات را محدود می‌نماید. سال 2019 مصادف است با هفتادمین سالگرد تصویب کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1949، که در سراسر جهان تصویب شده‌اند. سی‌وسومین کنفرانس بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر فرصت خوبی خواهد بود برای شرکت‌کنندگان، تا بر تعهد خود نسبت به حقوق بین‌المللی بشردوستانه صحه گذاشته و برای اجرا و پیاده‌سازی کامل آن، به خصوص در سطح ملی تلاش کنند.

2- آسیب‌پذیری‌های متغیر

تغییراتی که در قرن 21 شاهد آن هستیم، پیچیده و به هم مرتبط هستند. تغییرات جاری در فناوری، اقلیم، جابجایی جمعیت‌ها، جمعیت‌شناسی و شهرنشینی به جهانی که در آن زندگی می‌کنیم شکل داده‌اند. این تغییرات به ناچار بر روی زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان اثر دارند، یعنی هم فرصت‌های جدید و هم آسیب‌پذیری‌های جدیدی را به همراه آورده‌اند. در نتیجه، بافتار جوامع و به تبع آن چشم‌انداز فعالیت‌های بشردوستانه تغییر کرده تا جایی که فرضیات و روش‌های کاری سنتی ممکن است دیگر برای پاسخگویی به چالش‌های موجود کارآمد نباشند.

در نتیجه به رویکردهای جدیدی نیاز هست تا با این چالش‌ها روبرو شویم. حضور نهضت بین‌المللی در سطح محلی و نزدیکی آن به جوامع محلی به آن امکان می‌دهد تا این آسیب‌پذیری‌های متغیر را بهتر درک و از آنها پیشگیری کرده و آمادگی لازم را برای پاسخگویی نسبت به آنها کسب نماید تا شاهد تغییرات خوبی در سطح جهان باشیم.

3- اعتماد به اقدام بشردوستانه

اعتماد، سنگ بنای اقدام بشردوستانه است. دسترسی، حمایت و احترام به عملیات نهضت بین‌المللی بستگی به میزان اعتماد مردم و جوامع محلی دارد که نهضت به آنها خدمات‌رسانی می‌کند، و نیز اعتماد مقامات مسئول و عموم مردم.

اعتماد به اقدام بشردوستانه در دستورکار سی‌وسومین کنفرانس بین‌المللی قرار گرفته است، چرا که شاهد کاهش میزان اعتماد به نهادها و دولت‌ها، افزایش نگاه موشکافانۀ عمومی و دعوت به اتحاد و مسئولیت‌پذیری بیشتر هستیم. در این کمیسیون بررسی می‌شود که چگونه ارکان نهضت صلیب سرخ و هلال احمر می‌توانند با دولت‌ها همکاری کنند تا اعتماد به اقدام بشردوستانۀ اصول‌مند حفظ شود.

خروجی‌های اصلی کنفرانس چه هستند؟

صدور قطعنامه‌ها و التزام‌نامه‌ها روشی کلیدی است که کنفرانس بین‌المللی از طریق آن تصمیمات مصوبه را ثبت و اعضا را به اقدام دعوت می‌نماید. دیگر خروجی‌های کنفرانس عبارتند از مشارکت‌های تقویت‌شده و جدید، افزایش دانش و حس اتحاد بیشتر.