نمایندگان طرف‌های درگیر در یمن بر سر یک طرح دقیق برای تکمیل اولین عملیات رسمی بزرگ‌مقیاس برای تبادل اسرا از زمان آغاز درگیری به توافق رسیدند. این گامی است به سوی عمل طرف‌های درگیر به تعهدات خود برای آزادی مرحله به مرحله تمامی زندانیان مرتبط با درگیری بر اساس توافقنامۀ استکهلم. در پایان یک نشست هفت روزه در روز یکشنبه، طرف‌های درگیر تصمیم گرفتند تا فوراً تبادل فهرست‌ها را برای اجرای عملیات آزادسازی بعدی آغاز کنند.

این سومین دور از نشست‌های کمیتۀ نظارت بر اجرای توافقنامۀ تبادل اسرا از زمان مذاکرات استکهلم در اواخر سال 2018 بود. نمایندگان طرف‌های درگیر و نیز نمایندگانی از ائتلاف عربی در این کمیته حضور به هم می‌رسانند. ریاست این کمیته به طور مشترک به عهدۀ دفتر نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای یمن (OSESGY) و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) است.

آقای مارتین گریفیت، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای یمن گفت: «از تمامی طرف‌های درگیر می‌خواهم تا روند تبادل اسرا را که امروز بر سر آن توافق کردند با بیشترین شتاب ممکن به پیش برند. پیشرفت‌های انجام شده در این رابطه خیلی کند بوده است. رنج هزاران نفری که در انتظار پیوستن به عزیزان خود هستند باید پایان یابد. امروز طرف‌های درگیر به ما نشان دادند که با وجود بالا گرفتن چالش‌های موجود در میدان جنگ، روند اعتمادسازی آنها هنوز هم می‌تواند نتایج مثبتی به بار آورد.»

آقای گریفیت همچنین به دلیل عملکرد طرف‌های درگیر و پیوستن آنها به این مذاکرات که هدف آن کاهش آلام اسرا و خانواده‌های آنان است، مراتب سپاسگزاری خود را به آنان اعلام کرد. وی همچنین از پادشاهی هاشمی اردن به دلیل میزبانی این مذاکرات تشکر نمود.

در طول این نشست، طرف‌های درگیر بار دیگر بر تعهد خود برای تسهیل روند تماس تمامی اسرا و زندانیان مرتبط با جنگ با خانواده‌هایشان بر اساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تأکید کردند. کمیته تصمیم گرفت تا در اواخر ماه مارس نیز جلسۀ دیگری تشکیل دهد. همچنین برنامه‌ریزی شد تا کمیتۀ فرعی برای رسیدگی به امور اجساد و بقایای انسانی هم ظرف یک ماه و با نظارت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ جلسۀ دیگری تشکیل دهد.

آقای فرانک راخنشتاین، ریاست دفتر نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در صنعا گفت: «امروز با وجود ادامۀ درگیری‌ها شاهد بودیم که طرف‌های درگیر با تأکید بر اشتراکات بشردوستانۀ خود به بسیاری از اسرا اجازه خواهند داد تا نزد عزیزان خود بازگردند. این نشان می‌دهد که ایجاد تغییرات مثبت و پایدار فقط در ید قدرت طرف‌های درگیر است. این موضوع بسیار دلگرم کننده بوده و امید است که بتواند شرایط لازم را برای آزادی هر چه بیشتر زندانیان در آینده نزدیک رقم بزند.