ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در جریان آزادسازی و انتقال بازداشت‌شدگان در رابطه با مخاصمۀ یمن گزارش‌های لحظه‌ای به رسانه‌ها ارائه خواهد داد.

حقایق دربارۀ این عملیات: طی بزرگترین عملیات در نوع خود در جریان پنج سال و نیم جنگ، بیش از 1000 نفر که در رابطه با مخاصمۀ یمن بازداشت شده‌اند توسط کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به منطقۀ مبدأ یا کشورهای خود بازگردانده خواهند شد.

این روند، شامل ورود و خروج پروازهایی می‌شود که توسط کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از و به چندین شهر در دو کشور یمن و عربستان سعودی انجام خواهد شد.

عملیات آزادسازی نتیجۀ گفتگوهای ماه گذشته در مونترو، سوئیس است که بر پایۀ توافق به دست آمده در استکهلم در اواخر سال 2018 انجام شد. نقش کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در عملیات آزادسازی، عمل به عنوان یک میانجی بی‌طرف در انتقال بازداشت‌شدگان سابق است.

عکس در یک فرودگاه در عربستان سعودی گرفته شده است، جایی که افراد در حال سوار شدن به هواپیما برای بازگشت به کشورشان هستند

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از بازداشت‌شدگان مصاحبه‌های تک به تک و معاینۀ پزشکی انجام داده است تا از خواست آنها برای بازگشت به خانه و سلامتی لازم برای انجام این کار اطمینان حاصل کند. همچنین کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، لباس، مواد بهداشتی و پول حمل و نقل به خانه را نیز در اختیار بازداشت‌شدگان قرار خواهد داد.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تجهیزات حفاظت فردی در هواپیماها و فرودگاه توزیع می‌کند و تمهیدات فاصله‌گذاری اجتماعی را جهت حفاظت در برابر انتقال کووید 19 انجام خواهد داد. کارکنان درمانی و داوطلبان از جمعیت هلال احمر یمن و مقامات جمعیت هلال احمر سعودی در فرودگاه‌ها و در پروازها در مواردی، از جمله کمک به بازداشت‌شدگان ناتوان در سوار شدن و خروج از هواپیماها و ارائه خدمات اورژانس، در این عملیات به کمک‌رسانی خواهند پرداخت.