ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از این که سه تن از همکارانمان در میان کشته‌شدگان انفجار امروز صبح فرودگاه عدن بودند عمیقاً متأثر است.

همکاران ما در کنار دیگر غیرنظامیان در حال جابجایی از طریق فرودگاه بودند که این انفجار اتفاق افتاد. سه نفر مجروح شدند که جراحت یکی از آنان وخیم بود.

دومینیک استیلهارت، مدیر عملیات کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ گفت: «این یک روز تلخ برای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و مردم یمن است. مردم یمن درد و رنج وحشتناکی را در طول پنج سال گذشته تحمل نموده‌اند. روزی مانند امروز به غم و اندوه خانوادۀ صلیب سرخ و خانواده‌های یمنی که عزیزانشان در این انفجار کشته یا زخمی شده‌اند بیشتر می‌افزاید.»

یکی از کارکنان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ که در انفجار کشته شد یک شهروند یمنی بود که فعالیت‌های حمل و نقل هوایی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، از جمله سرپرستی انتقال بیش از هزار بازداشت‌شدۀ سابق به خانه‌هایشان در ماه اکتبر، را هماهنگ می‌کرد. دومین کارمند کشته‌شدۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ ملیت روآندایی داشت که به عنوان تکنسین اشعه ایکس در تیم درمانی ما به نیازمندان کمک می‌نمود. سومین کارمند، یک کارشناس بهداشت یمنی در یکی از بیمارستان‌های تحت حمایت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ بود که در مقطع دکتری در زمینۀ پزشکی تحصیل می‌کرد.

کاتارینا ریتس، رئیس نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در یمن گفت: «کشته‌ و مجروح شدن افراد در این انفجار برای خانواده‌ها دردی بزرگ است. ما از صمیم قلب به تمامی خانواده‌های قربانیان تسلیت می‌گوییم و برای تک تک مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع داریم. یمن روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته است؛ امیدواریم فردا روز روشن‌تری باشد.»