ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – با ورود بحران سوریه به دومین دهه خود، مطالعۀ انجام شده به سفارش کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ حاکی از هزینه‌های سنگینی است که جوانان سوری در این سالها متحمل شدند.

1400 جوان سوری از 18 تا 25 سال در سوریه، لبنان و آلمان در این مطالعه شرکت کردند. در این سه کشور، این جوانان از خانواده‌ها و دوستی‌های از هم پاشیده شده، سختی‌ها و نگرانی‌های اقتصادی شدید، آرزوهای برباد رفته، فرصت‌های از دست رفته و هزینه‌های روانشناختی گزاف سال‌ها خشونت و اختلال بی‌امان سخن گفتند.

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مستقر در ژنو گفت: «این یک دهه بحران خشونت‌بار برای تمامی مردم سوریه بوده است. به ویژه برای جوانان، ده سال اخیر با از دست‌ دادن عزیزان، از دست رفتن فرصت‌ها و از دست دادن کنترل بر آینده‌شان همراه بوده است. این مطالعه، یک نمای آنی از نسلی است که نوجوانی و جوانی خود را به مخاصمه باختند.»

در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن را جوانان زیر 25 سال تشکیل می‌دهد، این مطالعه نمونۀ کوچکی است از آنچه میلیون‌ها نفر طی ده سال گذشته متحمل گشته‌اند.

* در سوریه، تقریباً یک نفر از هر دو جوان (47%) گفتند که یکی از بستگان یا دوستان نزدیکشان در مخاصمه کشته شده‌اند. یک نفر از هر شش جوان سوری گفتند که دست کم یکی از والدین‌شان کشته شده یا به شدت مجروح شده‌اند (16%). 12% نیز خودشان در مخاصمه مجروح شده بودند.

* 54% تماس‌شان را با بستگان نزدیک خود از دست داده‌اند. در لبنان این آمار به تقریباً هفت نفر از هر 10 نفر می‌رسد.
* 62% گزارش کردند که مجبور به ترک خانه‌شان، چه در داخل سوریه یا به خارج از آن، شدند.
* نزدیک به نیمی از افراد درآمد خود را به دلیل مخاصمه از دست دادند (49%)، و حدوداً از هر ده نفر، هشت نفر نیز (77%) گزارش دادند که برای یافتن یا تأمین غذا و مایحتاج ضروری دچار مشکل هستند. در سوریه، این آمار به 85% افزایش می‌یابد.
* 57% سال‌های تحصیل‌شان را، که البته اگر به مدرسه می‌رفتند، از دست داده‌اند.
* گزارش شده که از هر پنج نفر، یک نفر برنامۀ ازدواج را به دلیل مخاصمه به تعویق انداخته است.

فرصت‌های اقتصادی و شغلی در صدر فهرست بیشترین نیازهای جوانان سوری، و به دنبال آن مراقبت درمانی، تحصیل و حمایت روانشناختی قرار دارند. زنان، بالاخص از جنبۀ اقتصادی آسیب بیشتری دیده‌اند، و تقریباً 30% در سوریه گفته‌اند که هیچ درآمدی ندارند تا از خانواده‌شان حمایت کنند. جوانان سوری در لبنان، کمک‌رسانی بشردوستانه را در میان اصلی‌ترین نیازهای خود برشمرند.

اثر مخاصمه بر سلامت روان نیز واضح است. در 12 ماه گذشته، جوانان سوری در سوریه اختلال خواب (54%)، اضطراب (73%)، افسردگی (58%)، تنهایی (46%)، سرخوردگی (62%) و استرس منفی (69%) را به دلیل مخاصمه تجربه کرده‌اند. در تمامی این سه کشور، جوانان سوری گفتند که دسترسی به حمایت روانشناختی یکی از چیزهایی است که به آن نیاز بسیاری دارند.

فابریزیو کاربونی، مدیر منطقه‌ای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای خاور نزدیک و میانه مستقر در ژنو گفت: «این جوانان اکنون با دومین دهه از این بحران دردناک مواجهند. آنچه دربارۀ شرایطشان تلخ و زننده است آن است که این نسل با وجود این که بیشتر سال‌های دوران کودکی و نوجوانی خود را به خشونت‌ها باخته‌اند احتمالاً باید بیشترین مسئولیت کار بازسازی کشور را نیز به دوش بکشند. زندگی کودکان آنها نیز به این مخاصمه گره خورده است.»

مخاصمه در سوریه برای غیرنظامیان خشونتی نفس‌گیر بوده است که از خصوصیات آن می‌توان به تخریب شهرها و روستاها در مقیاس وسیع، آوارگی عظیم داخلی و یک بحران پناهندگی که در سراسر جهان انعکاس یافت اشاره کرد. در سال گذشته، با بدترین بحران اقتصادی از زمان آغاز این مخاصمه تا کنون و ترکیب آن با تحریم‌ها و همه‌گیری جهانی کووید19، میلیون‌ها نفر به سوی فقر بیشتر رانده شدند. در حدود 13.4 میلیون نفر (از حدود 18 میلیون نفر) نیازمند کمک‌رسانی بشردوستانه‌اند.

با وجود همۀ این‌ها، اغلب جوانان سوری که در این مطالعه شرکت داشتند گفتند که دربارۀ آینده خوش‌بین هستند. امید و آرزوهای آنها برای یک زندگی بهتر در دهۀ آتی بر هیچ کس در جهان پوشیده نیست؛ امنیت و ثبات، فرصتی برای تشکیل خانواده و داشتن شغلی با درآمد مناسب، مراقبت درمانی و خدمات قابل پرداخت و قابل دسترس، و پایانی بر آشفتگی و مخاصمه.

  • گزارش کامل کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ: «یک دهه خسران: جوانان سوری پس از 10 سال بحران» قابل دسترسی است.
  • داده‌های این مطالعه را می‌توان در اینجا به زبان انگلیسی مشاهده کرد.
  • مصاحبه‌های ویدئویی جوانان سوری را می‌توان از اتاق خبر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ دانلود کرد.
  • مدیریت و سخنگویان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای مصاحبه در مکان‌های مختلف جهان آمادگی دارند.