خبرنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ

16 مه 2021 (26 اردیبهشت 1400)

ژنو (کمیته بین المللی صلیب سرخ) – مردم در غزه و اسرائیل با شدیدترین دور مخاصمات در سالها مواجهند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرف ها می خواهد به تشدید این مخاصمات پایان دهند و دسترسی بهتر برای مردم متأثر در نوار غزه را تضمین کنند.

پیش از نشست شورای امنیت سازمان ملل در روز یکشنبه، کمیته بین المللی صلیب سرخ از رهبران مربوطه می خواهد تا برای توقف مخاصمات میان غزه و اسرائیل حدأکثر نفوذ خود را بکار گیرند.

رابرت ماردینی، مدیرکل کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت: « با حملات هوایی بی وقفه در مناطق پر جمعیت غزه و موشک هایی که شهرهای بزرگ در اسرائیل را هدف قرار می دهند، شدت مخاصمه آنچنان است که ما در گذشته شاهد آن نبوده ایم. برای مردم در غزه، دسترسی به بیمارستان ها و دیگر زیرساخت های حیاتی، به دلیل حملات هوایی پی در پی و آسیب های جدی به راه ها و ساختمان ها بسیار پیچیده شده است.»

«بازیگران میدانی باید این دور خشونت بار را متوقف کنند. قواعد بسیار واضح است: غیرنظامیان باید در تمامی زمان ها تحت حفاظت باشند. متأسفانه امروز این اتفاق نمی افتد.» جریان بی وقفه بمباران ها نیز مانع از کمک رسانی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و دیگر سازمان های بشردوستانه به مردم متأثر و نیازمند کمک در غزه است.

آقای ماردینی گفت: «وقتی برای از دست دادن وجود ندارد. ما از تمامی طرف های درگیر می خواهیم که فعالانه از غیرنظامین حفاظت کنند، از حملات بکاهند و به ما اجازه دهند به مردم کمک کنیم. وقت آن است که اکنون ما واکنش بشردوستانه مان را به طور اساسی افزایش دهیم.»

کمیته بین المللی صلیب سرخ از نزدیک پیامدهای انسانی مبارزات را پایش می کند و با هر دو طرف درباره نیاز به پایبندی به الزامات شان ذیل حقوق بین المللی بشردوستانه در ارتباط است.

کمیته بین المللی صلیب سرخ برای درمان 150 بیمار به شدت مجروح در غزه، برانکارد، تخت بیمارستانی و تجهیزات درمانی اهداء کرده است، و از جمعیت هلال احمر فلسطین حمایت می کند. تیم های کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز از مردم متأثر از حملات موشکی در مرکز اسرائیل بازدید کرده و ما با جمعیت ستاره سرخ داوود در تماس نزدیک هستیم.

کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال 1967 در اسرائیل و سرزمین های اشغالی حضور داشته است. ما رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه را ترویج کرده و برای کاهش آثار خشونت، مخاصمه و اشغال بر غیرنظامیان از طریق فعالیت های حمایتی و برنامه های کمک رسانی کار می کنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشت شدگان در اماکن بازداشت اسرائیلی و فلسطینی بازدید می کند و برای حفظ پیوندهای خانوادگی از طریق برنامه بازدید خانوادگی کار می کند. ما همچنین از طرح های معیشتی حمایت می کنیم و از مردم متأثر از مخاصمه حمایت کرده و حقوق و کرامت آنها را ترویج می کنیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تل آویو، کرانه باختری و غزه دفاتری دارد و از کار جمعیت هلال احمر فلسطین و ستاره سرخ داوود در اسرائیل حمایت می کند.