خبرنامه کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ
ششم ژوئیه 2021 (15 تیرماه 1400)

مسقط/ کویت: ریاست کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ پیتر مائورر در تاریخ 15 تیرماه با مقامات عالی رتبه در عمان دیدارهای مختلفی داشت. در ادامه این دیدارها آقای مائورر یک بازدید شش روزه از عدن و صنعا در یمن داشت.
آقای مائورر با عالیجناب سید بد بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه، و دیگر مقامات ارشد عمانی از جمله رئیس سازمان خیریه عمان، عالیجناب آقای محمد بن حمود بن سعید التحلی دیدار رسمی داشت.

رئیس کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ، پیتر مائورر توضیح داد: «ما از همکاری در حال انجام با مقامات عمان قدردانی می کنیم. با هم، ما مشتاقانه منتظر کار در زمینه های مورد علاقمندی متقابل در امور بشردوستانه هستیم، هم در عمان، وهم در سطح وسیع ‌تر در منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا.»
طی شش سال گذشته، کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ توانسته است با حمایت مقامات عمان و سازمان خیریه عمان، یک مسیر لجستیکی مهم ایجاد کند که به میلیون ‌ها غیرنظامی متأثر از مخاصمات جاری در یمن کمک کرده تا کمک ‌هایی را که به ‌شدت به آنها نیاز دارند دریافت کنند.

با این حال این همکاری فراتر از یک همکاری لجستیکی رفته است و برگزاری سمینارهایی در مورد جراحی جنگی و مدیریت مخاطرات شیمیایی، بیولوژیکی رادیولوژیکی و هسته ای را نیز شامل می ‌شود. در آخرین اقدام در ماه آوریل، کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ کارگاه آموزشی درباره مذاکرات بشردوستانه را تسهیل کرده است (که اولین دوره در نوع خود برای کنشگران بشردوستانه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است)..

آقای مائورر، رئیس کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ می ‌گوید: «به عنوان یک سازمان بشردوستانه بی طرف و بی غرض، کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ به دنبال گسترش همکاری ‌های خود و ایجاد یک چارچوب مشارکتی با پادشاهی عمان در خصوص طرح ‌های مشترک است، که صرفاً در جهت تأمین منافع افرادی است که زندگی آنها به شدت متأثر از مخاصمه و خشونت در منطقه قرار دارد.»
مأموریت منحصراً بشردوستانه کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ، حفاظت از جان و کرامت قربانیان مخاصمات مسلحانه و دیگر شرایط خشونت ‌آمیز و کمک ‌رسانی به آنها است. همچنین، کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ در تلاش است که با ترویج و تقویت حقوق بین ‌المللی بشردوستانه (IHL) و اصول جهانی بشردوستانه ازدرد و رنج پیشگیری کند. کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ از سال 2015 در عمان حضور دائمی داشته است.