روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر – 2020

بزرگداشت زحمات ارزشمند کارکنان درمانی و داوطلبان در خط مقدم نبرد با همه‌گیری کووید-19 امسال مراسم روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر ...