در حال حاضر هیچگونه موقعیت شغلی بازی در دفتر نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران وجود ندارد. لطفاً برای اطلاع حاصل کردن از آخرین موقعیت‌های شغلی به طور مرتب به وب سایت ما سر بزنید.

آخرین موقعیت‌های شغلی که در دفتر ما در تهران استخدام شده‌اند به این شرح هستند:

– حسابدار
– دستیار امور حمایتی
– مسئول بخش هماهنگی‌های سفر
– مشاور حقوقی
– مدیر پروژه