کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران

تهران، الهیه، خیابان شریفی منش،
جنب بیمارستان اختر، بن‌بست آذر، پلاک 4

تلفن: 4-5821 2264-21-98+
فکس: 0534 2260-21-98+

ایمیل: teh_teheran@icrc.org