بودجه ی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از محل اعانات داوطلبانه توسط دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو، جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمانهای فراملی (مانند کمیسیون اروپا)، و منابع عمومی و خصوصی تأمین می شود. هر ساله کمیته درخواست هایی را مطرح می نماید تا بتواند هزینه های پروژه های خود را در سطح میدانی و در مقر اصلی پوشش دهد. در صورت افزایش سطح نیازها در عملیات میدانی، ممکن است کمیته درخواست های مکملی را هم طرح نماید. کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در گزارشهای سالیانه ی خود فعالیتها و هزینه های سازمان را به اطلاع می رساند.

بودجه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ چقدر است؟

بودجه کلی سازمان در 2015 بالغ بر 76/1 میلیارد فرانک سوئیس (برابر 85/1 میلیارد دلار آمریکا) بوده است.

این مبلغ به بودجه ی مقر اصلی (9/199 میلیون فرانک سوئیس) و بودجه عملیات میدانی (5/1،562 میلیون فرانک سوئیس) تقسیم می شود.

ده سال پیش، بودجه سازمان کمی بیش از 1 میلیارد بود، اما در طول 10 سال گذشته این بودجه به طور مستمر افزایش یافته که ناشی از رشد دائم نیازهای بشردوستانه در کشورهای جنگ زده است. در واقع، بودجه عملیات میدانی از آن زمان چیزی بیشتر از 55% افزایش یافته در حالیکه بودجه مقر اصلی فقط %4/31 رشد کرده است که رشدی کمتر از یک سوم را نشان می دهد.

با این حال فشار بر منابع ما همچنان رو به افزایش است، و ما نیاز به سرمایه بیشتری داریم تا بتوانیم به تعداد فزاینده ای از مردان، زنان و کودکان در سراسر جهان که در میانه ی آتش و درگیری گیر افتاده اند کمک نماییم.

چه کسی بودجه کمیته ی بین المللی صلیب سرخ را تأمین می کند؟

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ سرمایه خود را از طریق اعانات داوطلبانه جذب می کند.

ما کمکهای مالی خود را از دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو، جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر، سازمانهای فراملی (مانند کمیسیون اروپا) و منابع عمومی و خصوصی دریافت می کنیم. دولتها بانیان اصلی ما هستند: به طور میانگین در طول 5 سال گذشته دولتها حدود 84% از بودجه ی سازمان را تأمین کرده اند. با این حال این کمکهای مالی داوطلبانه هستند و هیچ تضمینی برای ادامه یافتن آنها برای بلندمدت وجود ندارد.

منابع مالی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ چگونه میزان پولی را که احتیاج دارد محاسبه می کند؟

بودجه ی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ بر مبنای سه عامل محاسبه می شود: میزان نیازهای بشردوستانه در جمعیتهای تحت تأثیر، توان ما برای کمک رسانی و حمایت از آن جمعیت ها، و ارزیابی واقع بینانه از کارهایی که عملاً می شود انجام داد.

با در نظر گرفتن این سه عامل توانسته ایم طرحها و بودجه های عملیاتی بسیار دقیقی را تعریف کنیم: در طول 10 سال گذشته، کمیته به میانگین نرخ اجرای حدود 90 درصدی از بودجه ی پروژه های خود دست یافته است. بودجه عملیاتی ما در طول چند سال گذشته افزایش یافته است. امسال (2015) ما بودجه ای حدود 25% بیشتر از پارسال داریم.

آیا در تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع مالی خود هستید؟

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ یک راهبرد مالی برای 2020-2012 در دست دارد. در این راهبرد، ما به نیاز برای تنوع بخشیدن به منابع مالی خود توجه داریم، و در حال حاضر در حال کار بر روی این مسئله هستیم.

با توجه به نیازهای بشردوستانه ی فزاینده ی جوامع محلی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته اند، و با در نظر گرفتن این حقیقت که ما در کنار همان جوامع محلی فعالیت می کنیم، نیاز ما به منابع مالی هم به تدریج در حال افزایش است.

به عنوان بخشی از راهبرد تأمین سرمایه، کمیته در حال بررسی راههای جدید برای افزایش میزان حمایت از سوی دولتهایی است که به طور سنتی به آن کمک می کرده اند و نیز قصد دارد با درگیر کردن دولتهای جدید و برخی حوزه های کلیدی از بخش خصوصی به منابع مالی خود تنوع بخشد.

شما چگونه به اهداکنندگان خود اطمینان می دهید که کمکهای مالی آنها به نحو مناسب هزینه می شوند؟

هزینه های کمیته ی بین المللی صلیب سرخ توسط یک شرکت شناخته شده در سطح بین المللی حسابرسی می شود که از استانداردهای حسابداری معتبری به نام استانداردهای گزارش مالی بین المللی (IFRC) استفاده می کند. ما نظامی از حسابرسان داخلی و خارجی را شکل داده ایم که در آن تمامی ارقام و رویه های مالی اصلی بررسی می شوند.

ارزیابی حسابرسان خارجی هر ساله منتشر و در اختیار اهداکنندگان قرار می گیرد. جزئیات تأمین سرمایه و هزینه ها هم در گزارش سالانه ی کمیته¬ی بین المللی صلیب سرخ درج می شود، و شاخصهای کلیدی برای آنچه که در میدان عمل بدان دست یافته ایم هم در اختیار عموم قرار می گیرد.

علاوه بر این، کمیته ی بین المللی صلیب سرخ هماره درهای خود را بروی اهداکنندگانی که مایلند شخصاً حسابرسی انجام دهند باز نگاه داشته است، چه این امر در رابطه با عملیات میدانی باشد و چه در مورد مقر اصلی. این بخشی از سیاست ما برای داشتن عملکردی شفاف در نزد اهداکنندگان است.

سازمانهای ملی صلیب سرخ و هلال احمر چگونه در عملیات شما مشارکت می جویند؟

جمعیتهای ملی به طرق مختلفی در عملیات کمیته ی بین المللی صلیب سرخ مشارکت می کنند: برای مثال با حمایت از فعالیتهای بهداشتی، تأمین پرسنل و یا مشارکت در فعالیتهای خاص در سطح کشور. جمعیتهای ملی روی هم از حدود 3% از عملیات کمیته حمایت می کنند.

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ چگونه منابع مالی لازم برای عملیات اضطراری خود را تأمین می کند؟

در شرایط اضطراری، زمانبندی بیشترین اهمیت را دارد. داشتن ظرفیت کافی برای بسیج و تحویل منابع در اولین ساعات یک درگیری می تواند برای نیازمندان به معنای همه چیز باشد. به همین دلیل، مهم است که کمیته توان لازم را برای اتخاذ تصمیمات عملیاتی – و مالی- در فاز اولیه ی واکنش داشته باشد. بدین منظور، ما باید بتوانیم منابع مالی عملیات خود را از پیش تعریف نماییم، یعنی که منابع لازم را قبل از آنکه در عمل سرمایه ای در دسترس قرار گیرد تخصیص دهیم.

ما این کار را با استفاده از منابع مالی مخصوصی که به امر مشخصی اختصاص نیافته¬اند انجام می دهیم، یعنی منابعی که نباید برای هیچ منطقه، کشور و یا برنامه ی خاصی به کار روند، و در نتیجه حداکثر انعطاف پذیری را برای نحوه ی استفاده از آنها داریم. ما همچنین از دیگر منابع مالی که در طول 30 سال گذشته جمع کرده ایم استفاده می کنیم، که در تعاریف مالی به آن «ذخیره» یا «دارایی» گفته می شود.

وقتی نیازهای فوری ایجاد می شوند ما از این ذخایر استفاده می کنیم- که می تواند تقریباً برای مدت دو ماه عملیات کمیته را پوشش دهد- تا آنکه اهداکنندگان بودجه لازم برای عملیات اضطراری را تأمین کنند. به دلیل همین انعطاف پذیری و واکنش سریع است که کمیته ی بین المللی صلیب سرخ قادر است کارهای بسیاری را در صحنه عمل به انجام رساند.

این ذخایر مالی نه فقط برای تأمین سرمایه ی عملیات سازمان اهمیت دارند، بلکه برای پوشش دادن به کسری بودجه که می تواند در اواخر سال رخ دهد نیز مفید هستند. با وجود مدیریت دقیق امور مالی، امسال مجبوریم از محل ذخایر خود هم استفاده کنیم، گرچه کماکان امیدواریم تا درآمد خود را از ناحیه ی اهداکنندگان افزایش دهیم.

آیا این حقیقت که عمده ی بودجه ی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ توسط گروه کوچکی از اهداکنندگان تأمین می شود بر روی استقلال سازمان تأثیر منفی ندارد؟

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ فقط از کسانی پول قبول می کند که به استقلال و عملکرد بی غرض این سازمان احترام می گذارند. این یعنی که مبالغ اهدایی فقط برای پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه و بر اساس ارزیابی کمیته به کار می روند. به عبارت دیگر، ما اعاناتی را که به امر خاصی تخصیص داده شوند قبول نمی کنیم، چون این کار اصول استقلال و بی غرضی ما را زیر سؤال می برد. در ضمن کمیته ی بین المللی صلیب سرخ از حمایت مالی هر اهداکننده ی جدیدی استقبال می کند.

با این حال، رابطه ی کمیته ی بین المللی صلیب سرخ با اهداکنندگان به مسائل مالی محدود نمی شود. ما همچنین با دولتها بر سر مسائلی مانند حمایت از کسانی که تحت تأثیر درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز هستند و نیز در رابطه با اجرای حقوق بین المللی بشردوستانه ارتباط داریم.