دفتر نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در نظر دارد تعدادی تجهیزات پزشکی و بهداشتی را برای یکی از پروژه‌های خود در ایران خریداری کند.

لیست تجهیزات را می‌توانید در این قسمت ببینید.

چنانچه مایل به شرکت در پروسۀ مناقصه برای فروش این تجهیزات هستید بهترین پیشنهاد قیمت خود را به ریال، و قبل از تاریخ 30 مه 2019، ساعت 12:00 ظهر به این آدرس ایمیل ارسال نمایید:
teh_tender_services@icrc.org

ایمیل حاوی قیمت باید به زبان انگلیسی بوده و تنها به همین آدرس ایمیل ارسال شود. ایمیل‌های ارسالی به آدرس‌های دیگر مد نظر قرار داده نخواهند شد.