دفتر نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در نظر دارد تعدادی بستۀ لوازم تحریر را برای یکی از پروژه‌های خود در ایران خریداری کند.

لیست اقلام مورد نیاز را می‌تونید از اینجا ببینید.

چنانچه مایل به شرکت در پروسۀ مناقصه برای فروش این اقلام هستید بهترین پیشنهاد قیمت خود را به ریال، و قبل از تاریخ 4 دسامبر 2019، 13 آذر 1398، ساعت 14:00 به این آدرس ایمیل ارسال نمایید:
teh_tender_services@icrc.org

ایمیل حاوی قیمت باید به زبان انگلیسی بوده و تنها به همین آدرس ایمیل ارسال شود. ایمیل‌های ارسالی به آدرس‌های دیگر مد نظر قرار داده نخواهند شد.