امان/اردن – (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر اردن مشترکاً میزبان میزگرد گفتگویی دربارۀ تغییرات اقلیمی مخاصمات و تاب آوری در تاریخ 29 خرداد در امان بودند. این میزگرد در همکاری با مرکز اقلیمی صلیب سرخ و هلال احمر و موسسۀ توسعۀ فرامرزی برگزار شد.

این میزگرد فرصتی برای 35 نمایندۀ مقامات محلی، شرکای بشردوست و دخیل در توسعه، پژوهشگران و اهداکننده‌ها در خاورمیانه بود تا به گفتگو دربارۀ نقاط آسیب‌پذیر اثرگذار بر هم و اثر تغییرات اقلیمی و مخاصمات بر جمعیت‌های بشری و منابع طبیعی بپردازند.

رئیس نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در اردن گفت: «ما در فعالیت‌های روزمره شاهد نتایج مستقیم خطرات اقلیمی و مخاصمات بر زندگی و معیشت جوامع هستیم. در نتیجه ما می‌بایست اقدامات پایدار بشردوستانه‌ای را شناسایی کنیم که به تقویت تاب‌آوری و تطبیق‌پذیری مردم کمک می‌کند.»

وی همچنین افزود: «اردن مرکز مهم گفتگوهای بشردوستانه و سیاست‌گذاری دربارۀ موضوعات مرتبط با این منطقه است. تنوع ذینفعان حاضر در این میزگرد به شکل‌دهی سیاست‌های جهانی مربوط به مسائل اقلیمی و مرتبط با مخاصمات فردا کمک می‌کند.»

CC BY-NC-ND / ICRC / Rafah Alhadidi

در این میزگرد همچنین دربارۀ تاثیر سرمایه‌گذاری بر مسائل اقلیمی در افزایش تطبیق‌پذیری و تاب‌آوری مردم در برابر آسیب‌های دو وجهی حاصل از مخاصمات و تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمعیت هلال احمر اردن، دکتر محمد الحدید با تاکید بر نیاز به توجه دولت برای تدوین سیاست‌های تضمین‌کنندۀ سرمایه‌گذاری کافی برای افزایش معیشت و بهبود زیرساخت‌ها و مدیریت خطرات ناشی از بلایا، و تقویت هماهنگی با حقوق بین‌المللی بشردوستانه گفت: «نیاز به افزایش آگاهی دربارۀ کارهایی که باعث تشدید اثر تغییرات اقلیمی می‌شود و اموری که به تقویت تاب‌آوری مردم و کاهش آسیب‌پذیری ایشان در برابر تغییرات اقلیمی کمک می‌کند وجود دارد.»

میزگرد امان چهارمین میزگرد از یک مجموعۀ جهانی از هفت میزگرد دربارۀ تغییرات اقلیمی، مخاصمه و تاب آوری است که قرار است در طی سال جاری میلادی برگزار شود. سه میزگرد پیشین در کنیا، ساحل عاج، و هلند برگزار شده است و میزگردهای بعدی قرار است در فیلیپین، واشنگتن و نهایتاً در ژنو برگزار شود.