بیانیۀ مشترک کمیتۀ فنی فرعی وابسته به کمیتۀ سه‌جانبه

پس از اعلام کشف بقایای انسانی در تاریخ 30 خرداد 1398 که به تازگی در استان المثنی در منطقۀ سماوه در جنوب عراق یافت شده‌ است، کمیتۀ فنی فرعی همچنان بر مبنای نتایج اولیۀ تجزیه و تحلیل ژنتیکی که توسط سازمان پزشکی قانونی در بغداد انجام شده به کار خود ادامه می‌دهد.

تحلیل‌های اولیه نشان‌دهندۀ احتمال ارتباط این بقایا با اسرای جنگی کویتی و یک بانک اطلاعاتی ژنتیکی مفقود شده است. یک تیم فنی از کویت از سازمان پزشکی قانونی بغداد بازدید کرد تا این نتایج اولیه مثبت را مشاهده و با طرف عراقی در این رابطه مذاکره داشته باشد. دو طرف توافق کردند تا تعدادی از نمونه‌های برداشته شده از این بقایا را به کویت منتقل کنند. روند استخراج دی‌ان‌ای و نتایج حاصل از انطباق آنها با بانک اطلاعاتی اسرای کویتی در ستاد کل شواهد کیفری در نهایت در آنجا انجام شد.

نتایج نشان از انطباق مثبت با برخی از این نمونه‌ها داشت. در نتیجه، دو طرف عراقی و کویتی هماهنگی‌های لازم را برای انتقال تمامی بقایای انسانی به کویت به عمل خواهند آورد تا یک آزمایش ژنتیکی کامل را انجام داده و همه چیز را برای روند انطباق داده‌ها آماده کنند. هدف از این کار شناسایی تمامی بقایا، تعیین هویت آنها و در نهایت اعلام آن به خانواده‌های آنان است.

کمیتۀ فنی فرعی تأکید می‌کند که تمامی این کارها حاصل همکاری تمامی طرف‌های مربوط به این کمیتۀ فرعی و کمیتۀ سه‌جانبه است، که متشکل از کشور کویت، جمهوری عراق، عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، و هیئت مساعدت سازمان ملل متحدد برای عراق (یونامی) می‌باشد. نتایج کسب شده گویای فعالیت خستگی‌ناپذیر مقامات عراقی و کویتی در کنار کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در روند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و شناسایی شهود جدید است. کمیتۀ فنی فرعی امیدوار است که این تلاش‌های مشترک در نهایت منجر به روشن شدن سرنوشت تمامی مفقودان این جنگ شود.