بغداد/ ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در چهار روز گذشته به سه مرکز درمانی در بغداد بسته‌های کمک درمانی ارائه کرده‌ است تا به کارکنان درمانی در درمان افرادی که در جریان تظاهرات چند روز اخیر زخمی شده‌ند کمک کند.

بیمارستان‌های شیخ زاید و الکندی، و مدیکال سیتی، بسته به شدت جراحت، داروها و مواد مورد نیاز برای درمان 200 تا 300 زخمی را دریافت نمودند.

کاترینا ریتز، رئیس نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در عراق گفت: «ما از همه می‌خواهیم که در تظاهرات جاری از خود خویشتن‌داری نشان داده و به پرسنل درمانی اجازه دهند کارشان را بدون ممانعت و در امنیت انجام دهند؛ راه دیگری برای جمعیتی که در حال حاضر خسته و نیازمند کمک است به ذهن نمی‌رسد.»

فابریزیو کاربونی، مدیر عملیات کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و میانه گفت: «همانطور که در عراق و جاهای دیگر می‌بینیم، کشورها و جوامعی که از مخاصمه خارج شده‌اند نیازهای بشردوستانۀ بسیاری دارند. درد و رنج و سختی که مردم متحمل می‌شوند با پایان جنگ متوقف نمی‌شود. ما از این موضوع مطلع هستیم و کمکمان به مردم عراق در سراسر این کشور را ادامه می‌دهیم.»

در عراق، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به کمک کردن به جوامع آسیب‌پذیری که در پی سال‌ها خشونت و ویرانی در حال بازیابی خودشان هستند متعهد باقی می‌ماند. این سازمان از 17 مرکز درمانی اصلی و دو بیمارستان که در آنها بیش از 170هزار مشاوره در نیمۀ نخست سال 2019 انجام گردید حمایت می‌کند تا این مراکز تواناییشان را در رسیدگی به بیماران و زخمیان بهبود بخشند. همچنین، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ و مخاصمه نیز کمک می‌کند؛ پس از آنکه کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ 14 سیستم تأمین آب در این کشور را از ژانویه تا ژوئن 2019 بازسازی کرد بیش از 1.3 میلیون عراقی دسترسی بهتری به آب آشامیدنی سالم پیدا نمودند.

برای اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید با:
روت هدرینگتن، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ ژنو، تلفن تماس: +41227302627، rhetherington@icrc.org