قاهره (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ / جمعیت هلال احمر مصر)- جمعیت هلال احمر مصر در همکاری با کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ توانست 469 تن کمک‌های غذایی، 14 تن بسته‌های اقلام بهداشتی و نیز کفپوش را بین 7هزار خانوار در شمال سینا توزیع کند.

عملیات توزیع که توسط داوطلبان هلال احمر مصر در طول ماه فوریه (12 بهمن تا 10 اسفند) اجرا می‌شود، به منظور تسکین آلام خانواده‌های صدمه‌دیده از وقایع شمال سیناست.

این چهارمین بار است که هلال احمر مصر و کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ نسبت به نیازهای بشردوستانۀ مردم شمال سینا واکنش نشان می‌دهند. در ژانویۀ سال 2019 نیز 650 تن مواد غذایی بین 10هزار خانوار در العریش، بیرالعبد و مناطق اطراف توزیع شد.

هم جمعیت هلال احمر مصر و هم کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ عضو نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هستند. این دو سازمان در همکاری نزدیک با هم فعالیت می‌کنند تا بتوانند پشتیبانی بشردوستانه لازم را ارائه کنند و برای بازپیوند اعضای خانواده‌ها و برقراری مجدد تماس بین آنها پس از جدایی به دلیل درگیری و دیگر شرایط خشونت‌آمیز، تمام تلاش خود را مصروف می‌دارند.

همچنین این دو سازمان با هم کار می‌کنند تا بر ظرفیت کارکنان و داوطلبان جمعیت هلال احمر مصر افزوده شود. اخیراً کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در شمال سینا یک کارگاه آموزشی شش روزه برای داوطلبان هلال احمر مصر تشکیل داد تا مهارت‌های ارتباطی و کمک‌های اولیه را به آنها آموزش دهد. این کارگاه به شکلی طراحی شده که به آنها در زمان توزیع اقلام کمک شود تا عملیات بر مبنای اصول انسانیت، بی‌غرضی، بی‌طرفی و استقلال که راهنمای نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر هستند، اجرا شود.