هر روزه هزاران نفر در سراسر جهان به دلایل متفاوتی مانند جنگ و درگیری مسلحانه، مهاجرت و یا بلایای طبیعی مفقود می‌شوند.

دلیل این مفقودی هر چه که باشد، در تمامی موارد یک موضوع صدق می‌کند؛ خانوادۀ فرد مفقود متحمل درد و رنج بزرگی می‌شود، آن هم نه فقط از نظر عاطفی، بلکه همچنین جسمی، مالی و اجتماعی.

تا زمانیکه وضعیت فرد مفقود مشخص نشود، زندگی این خانواده به حالت تعلیق درآمده و در انتظاری سخت و فرسایشی می‌گذرد. آن‌ها دائم در این فکر هستند که عزیز مفقودشان کجاست، آیا زنده است و به خانه باز خواهد گشت یا خیر.

در این ویدئو مراحلی را که یک خانواده پس از مفقود شدن یکی از اعضایش پشت سر می‌گذارد می‌بینید و درک بهتری از شرایط افراد در چنین موقعیت دشواری پیدا خواهید کرد. با دیدن این ویدئو متوجه می‌شویم که چرا کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تلاش خود را بر ایجاد برنامه‌ها و خدماتی برای کمک به این قبیل خانوده‌های نیازمند معطوف کرده است