کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به صورت فعالانه در حال پاسخگویی به پیامدهای انفجار بیروت بوده و نسبت به حمایت از لبنان در این دوران سخت احساس تعهد می‌کند.

– برخی از مجروحان به بیمارستان رفیق حریری منتقل شده‌اند. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از سال 2016 با این بیمارستان همکاری می‌کند تا مراقبت‌های درمانی کیفی برای افراد آسیب‌پذیر تأمین گردد. این بیمارستان از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا، مرکز اصلی تشخیص و درمان کووید19 بوده است.

– خطاب به کسانی که در لبنان هستند، از آنهایی که می‌توانند درخواست می‌شود تا به مراکز صلیب سرخ لبنان رفته و خون اهدا کنند.

– لبنان تا مدت‌ها پس‌لرزه‌های این انفجار را حس خواهد کرد. جدای از جان‌های از دست رفته و مجروحان، مردم خانه و کسب و کارهای خود را نیز از دست داده‌اند. کشور به دلیل ماه‌ها بحران فزایندۀ اقتصادی و همه‌گیری ویروس کرونا پیش از این نیز وضعیت شکننده‌ای داشت. این انفجار ضربه‌ای سخت به مردمی بود که خود از پیش دچار مشکلات فراوانی بوده‌اند.

– تخریب بندر می‌تواند اثر ویرانگری بر مردم لبنان داشته باشد، چرا که ظرفیت واردات کالاهای مورد نیاز از دست می‌رود. این موضوع همچنین بر روند ارائۀ کمک‌های بشردوستانه نیز تأثیر دارد، از جمله کارهای امدادی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در لبنان و در کشور همسایه، سوریه.

فعالیت‌های کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در لبنان شامل موارد زیر است:

  • حمایت نقدی از خانواده‌های لبنانی آسیب‌پذیر و مهاجران سوری

  • تعمیر و بازسازی اردوگاه‌های پناهندگان فلسطینی و سوری و دادن آپارتمان‌های بدون اجاره برای مدت یک سال

  • ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تأمین نیرو در محلات فقیرنشین و پشتیبانی از زیرساخت‌های آب‌رسانی برای تضمین آنکه پناهندگان و جوامع میزبان آنان به آب پاک و کافی دسترسی داشته باشند.

  • درمان مجروحان سلاح و ارائۀ مراقبت‌های درمانی اضطراری به آسیب‌پذیرترین افراد در تأسیسات درمانی در سراسر کشور که یا خود کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ اداره می‌کند و یا از آنها حمایت می‌نماید.

  • حمایت از ارائۀ کیفی خدماتی نظیر مراقبت‌های درمانی پایه، توانبخشی جسمی، بهداشت روانی و خدمات روانی-اجتماعی

  • دفاع از رعایت مستمر اصل نان‌رفولمان (عدم بازگشت اجباری) و مقابله با دیپورت کردن افراد نزد مقامات و دیگر دست‌اندرکاران.