آقای رئیس، عالیجنابان،

وقایع ناراحت‌کننده‌ای که در بیروت اتفاق افتاد همۀ ما را شوکه کرده است.

این واقعۀ ناگوار، میزان و وسعت تخریب، مصدومان، آوارگان و مفقودین، همگی با توجه به شکننده‌بودن لبنان امروز حتی تأسف‌بارتر نیز است. همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، این کشور و مردمش را که هم اینک نیز با بحران اقتصادی و مالی روبرو هستند به شدت تحت فشار قرار داد.

من از این کنفرانس بسیار استقبال می‌کنم. ضروری است که ما منابع جمعی‌مان را برای حمایت از لبنان و مردم آن در جریان این واقعۀ ناگوار اخیر کنار هم جمع کنیم، تا لبنان در برابر این مشکلات تنها نباشد.

سازمان من، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، دهه‌ها در لبنان و در حین مخاصمه‌های مکرر حضور داشته است. ما مستقیماً شاهدیم که آثار انفجار روز سه‌شنبه (و خاطرات و هراسی که این انفجار زنده کرد) تا دور دست‌ها می‌رسد. از اولین ساعات و با همکاری جمعیت ملی صلیب سرخ لبنان و مقامات و مؤسسات محلی ما در میدان عمل فعال شدیم تا دسترسی لازم را داشته باشیم و به نیازهای فوری پاسخ دهیم. اما حمایت بیشتری نیاز است:

• ما برای تأمین کمبود مواد پزشکی از بیمارستان‌ها حمایت می‌کنیم اما حمایت بیشتری لازم است.

• ما از مراکز تخصصی، که به مجروحان بسیاری که در انفجار پای خود را از دست دادند خدمت رسانی می‌کنند، حمایت می‌کنیم اما حمایت بیشتری لازم است.

• ما آسیب روانی-اجتماعی قابل ملاحظه‌ای ناشی از انفجار را در میان مردم شناسایی کردیم و حمایت بیشتری در این خصوص مورد نیاز است.

• ما به طور ویژه از مردم آسیب‌پذیر از طریق کمک‌های غذایی و نقدی حمایت می‌کنیم، اما با بیش از ۳۰۰هزار آواره، حمایت بیشتری لازم است.

• ما از مدیریت صحیح اجساد و شناسایی بقایای انسانی پشتیبانی می‌کنیم.

• ما متوجه شده‌ایم که سیستم‌های تأمین آب به شدت مختل شده‌اند و برای تعمیر آنها به حمایت نیاز است.

ده‌ها هزار نفر به کمک نیاز دارند. سرعت، لازمۀ کار است. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به سختی در حال تلاش است و ما آماده‌ایم که با مشارکت با کنشگرانی که نیت کمک دارند کار بیشتری انجام دهیم. با ارزیابی‌های اولیه‌مان پیش‌بینی می‌کنیم که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مبلغی اضافه بالغ بر ۴۰میلیون یورو برای واکنش فوری به این موضوع تا پایان این سال نیاز دارد.

اما فراتر از این واکنش فوری، آنچه ضرورت دارد حمایت شما در دراز مدت است. ما با این بحران ارزش حیاتی سرمایه‌گذاری در مؤسسات را مشاهده کرده‌ایم. به سهم خود، به مشارکت قوی‌مان با جمعیت ملی صلیب سرخ لبنان و همینطور بیمارستان دانشگاه رفیق حریری (به همراه آژانس فرانسوی توسعه) افتخار می‌کنیم. این‌ها مؤسساتی هستند در خط مقدم این واکنش، و ما نیاز داریم تا در تاب‌آوری مؤسساتی مانند آنها سرمایه‌گذاری کنیم.

از شما متشکرم