روز جهانی ناپدیدشدگان زمانی‌ست برای تفکر در مورد دلتنگی کسانی که عزیزان خود را بدون هیچ توضیحی از دست داده‌اند، و زمانی برای اقدام در این رابطه. در ازای هر فرد مفقود، کسی در انتظار خبری نشسته است.

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، پاریس – روز جهانی ناپدیدشدگان یک مسألۀ کمتر شناخته‌شده و پیچیدۀ بشردوستانه را نشان می‌دهد: گرفتاری خانواده‌هایی که به دنبال عزیز ناپدیدشدۀ خود هستند. امسال، نمایندگی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در فرانسه این روز را با تمرکز بر افرادی که به واسطۀ جنگ و مخاصمه در سوریه ناپدید شده‌اند، گرامی می‌دارد. از سال 2012، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ ده‌ها هزار درخواست برای کمک به یافتن مفقودین ثبت کرده است. این درخواست‌ها از گوشه و کنار جهان آمده و بیش از 80 کشور را پوشش می‌دهند، اما آنها تنها نوکِ کوه یخی و مشتی نشانۀ خروار هستند.

خانواده‌ها در سراسر اروپا، سوری باشند یا اروپایی، بار بی‌خبری از عزیزانشان را (بعضاً برای سال‌ها) به دوش می‌کشند. ویلهم آد، رئیس سرویس بازپیوند خانواده‌های اروپایی کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ مستقر در فرانسه توضیح می‌دهد: «مسألۀ افرادی که به واسطۀ جنگ و مخاصمه در سوریه ناپدید شده‌اند یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین موضوعاتی است که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ می‌بایست در عصر نوین به آن می‌پرداخته است. در داخل سوریه، هم اروپایی‌ها و هم سوری‌های زیادی ناپدید شده‌اند. خانواده‌های سوری دیگری نیز در مسیر مهاجرت به اروپا از یکدیگر جداشده‌اند.»

سرویس جستجوی خانوادۀ کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از کار جمعیت‌های ملی (صلیب سرخ یا هلال احمر) اروپایی در کمک به افرادی که فرآیند پرمشقت و طولانی جستجو برای بستگان خود را عهده‌دار شده‌اند، حمایت می‌کند. هر کسی که تماس خود را با عزیز خود از دست داده می‌تواند برای درخواست کمک به دفتر جمعیت ملی (صلیب سرخ یا هلال احمر) در کشوری که در آنجا زندگی می‌کند رجوع کند. گزینۀ دیگر استفاده از وب‌سایت جستجوی چهره (Trace the Face) صلیب سرخ برای بستگان است. این وب‌سایت تصاویری از افرادی را منتشر می‌کند که هم اکنون در جستجوی عزیزان خود هستند و در مسیر مهاجرت به اروپا ناپدید شده‌اند. به طور متوسط، این وب‌سایت هر هفته کمک می‌کند یک خانواده پیوند دوبارۀ خود را با عضو گم‌شده‌اش برقرار کند.

آد تأکید می‌کند: «کار ما صرفاً بشردوستانه است: ما به خانواده‌ها کمک می‌کنیم تا فارغ از آنکه بستگان‌شان کجا و چرا ناپدید شده‌اند، به دنبال آنها بگردند.» درحالی که اصولاً مقامات، مسئول ارائۀ پاسخ به خانواده‌ها هستند، نقش نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در رسالت بشردوستانۀ آن تبیین شده است.

برای بیش از 150 سال، این شبکۀ بشردوستانه تلاش می‌کرده است تا سرنوشت مفقودین را، که چه به واسطۀ جنگ و مخاصمه، چه بلایای طبیعی و چه در طول مسیرهای مهاجرتی ناپدید شده‌اند، مشخص کند. کار کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ صرفاً بشردوستانه است و اصل بی‌غرضی بر آن حاکم است. این کار مبتنی بر حق خانواده‌ها برای دانستن سرنوشت عزیزان‌شان است که در حقوق بین‌المللی بشردوستانه قید شده است. هرگونه اطلاعات ارائه شده توسط خانواده‌ها بسیار محرمانه تلقی شده و تنها برای اهداف جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی استفاده از داده‌های شخصی افراد در روند جستجو این ویدئو را مشاهده کنید: