ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از توافقنامۀ آتش‌بس بشردوستانۀ مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرده و آماده است تا در نقش خود به عنوان یک میانجی بی‌طرف، تحویل اجساد کشته‌شدگان در جنگ و آزادی هم‌زمان بازداشت‌شدگان را تسهیل کند.

مارتین شوپ، مدیر منطقه‌ای اوراسیای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ گفت: «کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ سابقۀ بلندمدتی در ایفای نقش میانجی بی‌طرف در مخاصمات سراسر جهان دارد، و ما امیدواریم که این عملیات به سرعت پیش رود تا بقایای اجساد کسانی که در این جنگ کشته شده‌اند به عزیزان‌شان بازگشته و بتوانند به طور کرامت‌آمیز برایشان عزاداری کنند. همچنین، ما اینجاییم تا آزادیِ بازداشت‌شدگان طرف‌های مخاصمه را تسهیل کنیم تا آنها بتوانند به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند.»

با شدت گرفتن مخاصمه در اواخر سپتامبر، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در جهت پاسخ دادن به نیازهای بشردوستانه و اقدام به عنوان میانجی بی‌طرف میان طرفین، خدمات خود را ارائه داده است. این سازمان در مذاکرات سیاسی شرکت ندارد.

طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه، حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه، طرفین مخاصمه ملزم هستند که بدون تبعیض، اجساد را جمع‌آوری کرده و از میدان نبرد خارج کنند. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آماده است توصیه‌های فنی خود را در اختیار طرفین قرار دهد تا کشته‌شدگان، طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه، تعیین هویت شده و آنگاه بازگشت اجساد توسط این سازمان بی‌طرف تسهیل شود.

آقای شوپ گفت: «ما به طور منظم در حال گفتگو با طرفین هستیم و آمادگی خود را برای مشارکت در گفتگوهای بیشتری دربارۀ ماهیت مشارکت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ برای حمایت از بازگشت بازداشت‌شدگان و بقایای انسانی، شامل تضامین لجستیکی و امنیتی برای تیم‌های خود، بیان کرده‌ایم. همچنین امیدواریم که این توافقنامه به تسکین واقعی خانواده‌ها پس از هفته‌ها مبارزۀ شدید بیانجامد.»

در پی اوج‌گیری مرگبار این مخاصمه در طول خط برخورد در آوریل 2016، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ طرفین مخاصمه را در انجام عملیات مشابه حمایت کرد. در آن زمان، به کمک تلاش‌های هماهنگ، تمامی اجساد به خانواده‌هایشان تحویل داده شد و لذا به فهرست اسامی بیش از 4500 نفری که کماکان از آغاز مخاصمه در سال 1992 سرنوشت‌شان مشخص نیست نامی افزوده نشد. از زمانی که کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ کار خود را در رابطه با مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ در سال 1992 آغاز کرد، این سازمان مکرراً در خصوص چنین عملیاتی به مقامات کمک کرده است.