ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ تحویل اجساد مبارزانی که در جریان تشدید اخیر خشونت‌ها در مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ کشته شدند را تسهیل نمود.

عملیات امروز به دنبال توافق میان طرفین صورت گرفت. اجساد کشته‌شدگان با عبور از مرز بین‌المللی از آذربایجان به ارمنستان انتقال یافت. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان یک میانجی بی‌طرف در این عملیات بشردوستانه ایفای نقش نمود.

به علاوه، توافقنامۀ مذکور شامل انتقال دو غیرنظامی که در ارتباط با این مخاصمه در بازداشت بودند نیز بود. با کمک‌رسانی از طرف کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، دیروز از طریق گرجستان یک زن سالمند از آذربایجان به ارمنستان منتقل شد. دومین غیرنظامی که یک مرد سالمند می باشد، در حال حاضر آمادۀ سفر نبود.

مارتین شوپ، مدیر منطقۀ اوراسیای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو گفت: «حتی در مرگبارترین مخاصمه‌ها، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ با سابقۀ طولانی‌مدتی که به عنوان یک میانجی بی‌طرف در مخاصمات دارد، شاهد آن است که چگونه اهداف مشترک انسانی در یافتن زمینه‌های مشترک، چه از طریق انتقال یا بازگرداندن زندانیان، خارج سازی زخمیان، فعالیت‌های بشردوستانه در دوسوی مرز، یا تحویل کرامت‌آمیز اجساد و بقایای انسانی، به طرفین کمک می‌کند.»

«خاکسپاری یک همسر، پدر یا فرزند برای کمک به وداع خانواده با بازمانده ضروری است.»

انتقال اجساد با هماهنگی رؤسای گروه مینسک و نمایندۀ شخصی رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) انجام پذیرفت.

طبق حقوق بین‌المللی بشردوستانه، طرفین یک مخاصمه باید در تسهیل بازگرداندن بقایای انسانی متوفیان، حسب درخواست طرفی که به آن تعلق دارند یا بستگان آنها بکوشند.

شرکت کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در این عملیات شامل کمک‌رسانی از طریق آماده‌سازی لجستیکی، و همینطور حمایت از طرفین در اجرای ایمن عملیات، منطبق با اصول بشردوستانه می‌شد.

آقای شوپ افزود: «عملیات مشابه این عملیات برای خانواده‌ها اهمیت بسزایی دارند. بدون دریافت اجساد عزیزان خود، آنها با غم از دست دادن یک عزیز به همراه رنج ناشی از عدم اطمینان زندگی خواهند کرد و بی‌اطلاعی از سرنوشت و موقعیت مکانی عزایزان‌شان عذاب‌آور خواهد بود.»

امیداریم تا از طریق این عملیات، خانواده‌ها بتوانند پایانی بر این وضعیت بیابند. آنها می‌توانند با تدفین کرامت‌آمیز عزیزان خود برطبق رسوم‌شان با آنها وداع کنند.»

«کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تا با توافق طرفین مبنی بر انجام عملیات مشابه، در این عملیات باز هم مشارکت کند.»

کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، از زمانی که در رابطه با مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ در سال 1992 آغاز به کار کارد، به کرات در انجام چنین عملیاتی به مقامات کمک نموده است. کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در صورت نیاز از هر عملیات مشابهی در آینده حمایت خواهد کرد و هر ابتکار عملی در رابطه با تعیین سرنوشت مفقودین را تشویق می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر:
زارا اماتونی، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایروان، تلفن: +374 99 011 360
الهه حسینوا، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در باکو، تلفن: +994 50 316 00 24
اتری موسایلیان، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ناگورنو-قره‌باغ، تلفن: +374 97 29 80 85
سام اسمیت، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در لندن، تلفن: +44 7809 374593