ژنو/کابل (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ)- شش تن از کارکنان کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. از سرنوشت دو نفر دیگر هم خبری در دست نیست.

این تیم که از سه راننده و پنج کارمند امدادرسانی میدانی تشکیل شده بود، در مسیر خود برای تحویل مواد مورد نیاز احشام در منطقه‌ای در جنوب شهر شبرغان در ایالت جوزجان در حرکت بود، که افراد ناشناس مسلح به این کاروان حمله کردند.

مونیکا زانارِلی، ریاست دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان گفت: «این اقدامی بسیار منزجر کننده است.» خانم زانارلی افزود: «هیچ چیز نمی‌تواند قتل همکاران و دوستان عزیز ما را توجیه کند. البته هنوز زود است که اثر این حادثه هولناک را بر عملیات خود در افغانستان مشخص کنیم، به همین دلیل قصد داریم به شکل تیمی عمل کرده و از یکدیگر حمایت نماییم تا این رفتار غیرقابل درک را تحلیل کرده و دو همکار مفقود خود را پیدا کنیم.»

ریاست کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، آقای پیتر مائورر گفت: «ما به شدیدترین لحن ممکن آنچه را که ظاهراً حمله‌ای عمدی به کارکنان سازمان ما بوده محکوم می‌کنیم. این یک فاجعه بزرگ است که ما را شوکه کرده است.»

آقای مائورر افزود: «این افراد صرفاً وظیفه خود را انجام می‌دادند، و با از خود گذشتگی به مردم محلی کمک می کردند. دل‌ها و یاد ما با خانواده و عزیزان همکارانی است که کشته شدند و آنهایی که از سرنوشتشان اطلاع نداریم.»

هنوز مشخص نیست چه کسی و به چه دلیلی دست به این حمله زده است.