کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در سالی که گذشت، و با همکاری با شرکای کاری خود چه کارهایی انجام داده است؟

این ویدئو را نیز ببینید تا با فعالیت‌های ما بیشتر آشنا شوید.

نوروز 1400 مبارک!