بیانیه خبری کمیته بین المللی صلیب سرخ

21 اردیبهشت 1400

بیانیه فابیزیو کاربونی، مدیر منطقه خاورمیانه و نزدیک کمیته بین المللی صلیب سرخ

« اصابت راکت به اسراییل و حملات هوایی به غزه حاکی از افزایش خطرناک سطح تنش و خشونت مشاهده شده در طی روزهای اخیر در بیت المقدس، و از جمله شهر قدیمی آن، است. واضح است که این چرخه خشونت عواقب سنگینی برای جمعیت غیرنظامی در اسراییل و سرزمینهای اشغالی و همچنین در منطقه خواهد داشت.

بدینوسیله کمیته بین المللی صلیب سرخ تقاضای اضطراری برای خویشتنداری و تنش زدایی صادر می کند. هر دقیقه ادامه این چرخه خشونت خطری برای زندگی مردم، خانه هایشان، خدمات مدنی، و زیرساختهایی نظیر مدرسه و بیمارستان است که مردم به آنها وابسته اند.

به تمام طرفین درگیری یادآور می شویم که اصول هدایت درگیریها باید مورد احترام قرار باشد. برای مثال حملات مستقیم و بدون تفکیک علیه غیرنظامیان بر اساس حقوق بین المللی بشردوستانه ممنوع است. حملات می بایست متناسب باشند و همه اقدامات احتیاطی ضروری برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان می باید انجام شود.

در صورت عدم رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه، خشونتهای مسلحانه در مناطق جمعیتی متراکم خواه ناخواه منجر به هزینه های انسانی غیر قابل تحمل می شود.

ما در ارتباط و گفتگو با تمام طرفین درگیری، شرکای ما در هلال احمر فلسطین و ستاره سرخ داود هستیم و پاسخ پزشکی خود در غزه را افزایش داده ایم.
در چنین شرایطی، دسترسی مردم به خدمات بهداشت و درمان مورد نیاز از ارزشی حیاتی برخوردار است و ما بر خواست خود برای حرکت ایمن و بدون مانع آمبولانسها و کارکنان و داوطلبان جمعیتهای ملی برای انجام فعالیتهای نجات بخش ایشان تاکید می کنیم.

ما اقلامی را برای درمان زخمی های ناشی از رویاروییهای خشونت بار در شهر قدیمی قدس و پشتیبانی از هلال احمر فلسطین اهدا کرده ایم در حالیکه ایشان مشغول درمان و انتقال مجروحین به بیمارستانها هستند.

حقیقت این است که خانواده هایی که باید در حال برنامه ریزی جشن ها و دورهمی ها باشند اکنون با افق چرخه ایی جدید از درد و ترس روبرو شده اند. بخاطر ای
شان و حفظ سلامتی شان، اکنون نیاز به خویشتنداری است».

جهت اطلاع ویراستاران:
کمیته بین المللی صلیب سرخ از سال 1346 در اسراییل و سرزمینهای اشغالی حضور داشته است. این سازمان به ترویج احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه می پردازد و برای تخفیف عوارض خشونت، مخاصمه و اشغالگری بر غیرنظامیان از طریق برنامه های حمایتی و کمکی فعالیت می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به بازدید از بازداشتی ها در بازداشتگاههای اسراییلی و فلسطینی می پردازد و برای حفظ ارتباط خانوادگی از طریق برنامه ملاقات خانواده ها تلاش می کند. همچنین سازمان ما از پروژه های معیشتی حمایت می کند و برای بهبود دسترسی به خدمات اساسی نظیر آب و برق در غزه کمک می کند. مهم تر از همه این فعالیتها، ما در کنار افرادی هستیم که تحت تاثیر مخاصمه قرار گرفته اند و به ترویج حقوق و احترام به کرامت ایشان می پردازیم. کمیته بین المللی صلیب سرخ دفاتری در تل آویو، ساحل غربی و غزه دارد و از کار جمعیت هلال احمر فلسطین و ستاره سرخ داود می پردازیم.