fa
Close

Archive 

مخاصمۀ ناگورنو-قره باغ: کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ دور جدید افزایش خشونت‌ها که باعث بالا رفتن تلفات غیرنظامیان شده است را شدیداً محکوم کرد

مخاصمۀ ناگورنو-قره باغ: کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ دور جدید افزایش خشونت‌ها که باعث بالا رفتن تلفات غیرنظامیان شده است را شدیداً محکوم کرد

بیانیۀ مارتین شوپ، مدیر منطقه‌ای کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از ژنو «امروز، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در کنار هزاران غیرنظامی شاهد آتشبار سنگین ...
مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ: کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تحویل اجساد کشته‌شدگان در جنگ و آزادی هم‌زمان بازداشت‌شدگان را تسهیل کند

مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ: کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ آماده است تحویل اجساد کشته‌شدگان در جنگ و آزادی هم‌زمان بازداشت‌شدگان را تسهیل کند

ژنو (کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ) – کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از توافقنامۀ آتش‌بس بشردوستانۀ مخاصمۀ ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرده و آماده است تا در ...